Filip Lang
Tvorba / Work   CV
Instalace osmi lightboxů v Café Klášter Napajedla 15.5. – 22.6. 2015. / Installation of the eight lightboxes at the Café Klášter, Napajedla 15.5. – 22.5. 2015.

Instalace šesti lightboxů v Hidden gallery – Umělecké centrum Konvikt, Olomouc, 13.1. 2015 s Denisou Švachovou. / Installation of the six lightboxes at the Hidden gallery – Umělecké centrum Konvikt, Olomouc 13.1. 2015 with Denisa Švachová.

Instalace devíti lightboxů v Galerii Garáž, Zlín, 24.12. 2013. / Installation of the nine lightboxes at the Galerie Garáž, Zlín, 24.12. 2013.